VENTILACIJA

Ventilacioni uređaji i sistemi su često sastavni deo opreme za klimatizaciju objekta. Pored aktivnih uređaja (ventilatora), deo sistema za ventilaciju su i kanali kroz koje vazduh prolazi. U zavisnosti od vazdušnih kanala i aktivnih uređaja, mogu se montirati različiti tipovi uređaja. Nekoliko vrsta ventilacionih uređaja koje postavljamo:

Rekuperatori vazduha

Aksijalni ventilator

Kanalski ventilator

Krovni ventilator

Centrifugalni ventilatori